Agenda

Actualització de l’investigació translacional en sarcomes. Ús de models ortotòpics in vivo per al tractament personalitzat

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents pendents confirmar