Agenda

Microambient tumoral en el pronòstic del cáncer de mama. Estudi de la secreció de citoquines com a biomarcadors

Host: B·ARGO-PMPPC Sessions Traslacionals

Date and time: | 16:00-17:00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar

Ponents per confirmar